De rechten van schoonmakers

Hulp in de huishouding wordt steeds gebruikelijker. Toch verlopen arbeidsrelaties vaak niet zo lekker in betaald huishoudelijk werk. Een van oorzaken hiervan is dat het niet altijd duidelijk is welke regels en omgangsvormen er gelden. Daarom heeft GreenClean de rechten van de schoonmaker even op een rijtje gezet. 

De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen huishoudelijk personeel dat minder dan vier dagen bij dezelfde persoon werkt en huishoudelijk personeel dat vier dagen of meer werkt bij dezelfde particuliere werkgever. Wanneer een poetshulp meer dan drie dagen in de week wordt ingehuurd verandert de zaak. De schoonmaakhulp heeft dan meer rechten: de hulp is in dat geval in loondienst. In het eerste geval wanneer de werk(st)er drie dagen of minder werkt, is de regeling van Dienstverlening aan huis van toepassing. In deze regeling zijn de arbeidsrechten van huishoudelijke hulpen vastgesteld. 

Een schoonmaker aan huis heeft recht op: 

  • Uitbetaling van het minimumloon van 9,10 euro per uur en 8 procent vakantiegeld. IN veel gevallen is een uurtarief tussen de 10 en 15 euro normaal.
  • Doorbetaling bij vakantie (vier keer het aantal werkuren per week).
  • Zes weken doorbetaling van loon bij ziekte.
  • Goede en veilige werkomstandigheden.
  • Een opzegtermijn van ten minste één maand bij ontslag.
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken.
  • Inzage van schriftelijke informatie over de inhoud de arbeidsovereenkomst.
  • Betaalde calamiteitenverlof en betaalde kortdurend zorgverlof.
  • In principe mag een werknemer niet meer dan 12 uur per dag werken, ook met overwerken. Alleen wanneer dit uitdrukkelijk anders afgesproken is met toestemming van beide partijen.

 

Aan deze lijst kan worden toegevoegd dat het de plicht van de werkgever is om als een ‘goede’ werkgever te gedragen. Dit houdt in dat er op een zorgvuldige en redelijke manier met de huishoudelijke hulp wordt omgegaan. De werkgever hoeft onder de regeling Dienstverlening aan Huis geen loonbelasting en verzekeringspremies in te houden of af te dragen. Daarnaast hoeft er geen administratie of schriftelijk contract worden opgesteld. Mondelinge afspraken tussen werknemer en werkgever gelden namelijk ook als een legale overeenkomst. Het is wel de verantwoordelijkheid van een schoonmaker om de verdiende inkomsten op te geven bij de Belastingdienst. 

Er moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, voordat de regels van de Dienstregeling aan Huis gelden. De voorwaarden bestaan voornamelijk uit het feit zowel de ‘opdrachtgever’ en ‘werknemer’ particuliers zijn en geen onderdeel zijn van een bedrijf. Ook moeten de opgegeven taken wel echt schoonmaakwerk zijn. Hier valt ook tuinonderhoud, oppassen van de kinderen, verzorging van huisdieren, kleine klusjes rondom het huis en lichte verzorgingstaken van ouderen of gehandicapten ook onder. Op Rijksoverheid staan deze taken preciezer uitgelegd, met ook voorbeeld van een arbeidscontract. 

Het risico’s voor de huishoudelijke hulp met de regeling Dienstverlening aan Huis is dat er geen pensioen wordt opgebouwd en dat er niet verzekerd wordt voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wel kan men vrijwillige verzekeren op de website van UWV.

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden is dat deze rechten voor iedereen in Nederland gelden, dus ook als je ‘zwart’ werkt of ongedocumenteerd in Nederland verblijft. De arbeidsrechten van huishoudelijke hulpen is voor iedereen op toepassing wanneer er aan de voorwaarden wordt gehouden. Het inhuren van ongedocumenteerde personen is echter wel illegaal, er zijn hoge geldboetes voor opdrachtgevers.. 

Lees ook ons artikel over Internationale Huishoudelijke hulp dag.