Privacy statement

Overzicht privacy Statement

1. GreenClean
2.Categorieën persoonsgegevens
3. Doeleinden van de verwerking, rechtsgrond van de verwerking, uitwisseling van informatie met derden en cookies.
3.1 Rechtsgrond van de verwerking
3.2 Verplichte verstrekking
3.3 Uitwisseling met derden
3.4 Doorgifte aan het buitenland
3.5 Website en optimalisatie van de website
3.6 Bestellen in de GreenClean webwinkel
3.7 Stappen in het bestelproces
3.8 Newsletter
3.9 Veiligheid bij misbruik

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
 2. Bewaartermijnen
 3. Beveiliging van persoonsgegevens
 4. Uw rechten
 5. Wijzigingen
 6. Vragen
 7. Contactgegevens

 

 1. GreenClean

Het privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door GreenClean Nederland B.V., (KvK-nummer 81002122), hierna aan te duiden als GreenClean.

Voor GreenClean is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. GreenClean respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijk privacywetgeving worden behandeld.

 

 1. Categorieën persoonsgegevens

Standaard verwerkt GreenClean de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • bankgegevens;
 • e-mailadres;
 • accountgegevens;
 • eventueel geboortedatum;
 • eventueel telefoonnummer;
 • IP-adres.

 

 1. Doeleinden van de verwerking, rechtsgrond van de verwerking, uitwisseling van informatie met derden en cookies.

Uw persoonsgegevens worden door GreenClean verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van GreenClean;
 • voor het opstellen van klantprofielen om inzicht te krijgen in het soort producten dat voor u interessant is;
 • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van GreenClean;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Na het plaatsen van uw bestelling op GreenClean.nl zal GreenClean u per e-mail benaderen met betrekking tot:

 • de bevestiging van uw bestelling;
 • de bevestiging van de verzending van uw bestelling;
 • de status van de verzending van uw bestelling;
 • de bezorgstatus van uw bestelling;
 • een vrijblijvend verzoek voor het plaatsen van een beoordeling op GreenClean.nl.

Om de koopovereenkomst aan te gaan, zal GreenClean uw betalingsgegevens op de volgende manier verwerken:

 • Als u kiest voor betaling via iDEAL of creditcard (Visa, MasterCard of American Express), dan geven wij de benodigde betaalgegevens door aan een door ons ingeschakelde betaaldienstverlener, zijnde Mollie, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam (Nederland).
 • De gegevens die nodig zijn voor transacties worden opgeslagen. Mollie, Amsterdam, heeft de opdracht gekregen om betalingen en de daarvoor benodigde gegevens te verwerken.
 • Voor de transactie ingevoerde rekeninggegevens (afhankelijk van de gebruikte betaalmethode) kunnen in Mollie door GreenClean worden ingezien.
  Door het plaatsen van een bestelling op GreenClean.nl gaat u hiermee akkoord.

 

3.1 Rechtsgrond van de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van GreenClean of van een derde.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden beroept GreenClean zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van GreenClean is in die gevallen in het volgende gelegen: marketingbelang, intern beheer, evaluatie van systeemveiligheid en – stabiliteit en ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten
U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

 

3.2 Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat GreenClean niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.


3.3 Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door GreenClean verstrekt aan de volgende derde partijen:
– derden die op de websites van GreenClean gebruik maken van cookies; zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement vanaf 3.5.

GreenClean verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • GreenClean wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.


3.4 Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Dit is alleen anders indien u onze websites bezoekt.


3.5 Website en optimalisatie van de website

 

Overzicht en tegenstrijdigheden bij webanalyse en marketingdiensten
Webanalyse

We verzamelen en verwerken automatisch gegevens op onze website met behulp van cookies en cookie-achtige technologieën om het gedrag van bezoekers van onze website bij te houden. Dit helpt ons om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de interesses van onze bezoekers.

Marketingdiensten

We verzamelen en verwerken automatisch gegevens op onze website met behulp van cookies en cookie-achtige technologieën om u meer geschikte advertenties op deze en andere websites te bieden (de zogenaamde (Re)marketing / (re)targeting) en om het succes van onze reclamemaatregelen te meten (het zogenaamde Conversion Tracking).

Raadpleeg de onderstaande beschrijvingen voor meer informatie over welke technologieën en services we gebruiken in de context van webanalyses en marketingservices en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. U kunt volledig of gedeeltelijk bezwaar maken tegen het gebruik van deze services door u af te melden. Houd er echter rekening mee dat u misschien niet alle functies van onze website meer kunt gebruiken. Door uw bezwaar worden zogenaamde opt-out cookies ingesteld. Op deze manier kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend en rekening houden met uw beslissing zolang deze cookies niet worden verwijderd. Houd er rekening mee dat cookies automatisch na 5 jaar worden verwijderd. Daarna kunt u natuurlijk opnieuw bezwaar maken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in de context van de webanalyse en het gebruik van marketingdiensten is Art. 6 par. 1 f) DSGVO. We hebben een legitiem belang bij gepseudonimiseerde webanalyses om onze gebruikers beter te begrijpen en om onze website dienovereenkomstig te optimaliseren. We hebben ook een legitiem belang bij het verbeteren van onze marketinginspanningen op basis van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen door u gepersonaliseerde advertenties weer te geven en te laten weergeven en het succes van onze marketinginspanningen te meten. Beide helpen ons om onze website economisch te exploiteren.

 

Cookies en cookie-achtige technologieën – Algemene opmerkingen

Wij gebruiken op onze website op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG zogenoemde cookies. Ons belang om onze website te optimaliseren, kan in dit verband als gerechtvaardigd als bedoeld in de genoemde bepaling worden beschouwd. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, trojanen of andere schadelijke software. In een cookie wordt informatie vastgelegd die te maken heeft met het gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor rechtstreeks uw identiteit te weten komen. Enerzijds gebruiken wij cookies zodat u op een aangenamere wijze gebruik kunt maken van ons aanbod. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenoemde sessiecookies om te kunnen zien dat u reeds pagina’s van onze website heeft bezocht of zich reeds hebt ingelogd in uw account. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze website heeft verlaten. Bovendien gebruiken wij ook gebruikersvriendelijke tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website weer bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch vastgesteld dat u reeds bij ons bent geweest en welke gegevens u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gedaan. U hoeft dit dus niet nog een keer te doen.

 

GoogleAnalytics voor webanalyse en marketingoptimalisering.
Met behulpvan Google Analytics wordt op onze website in een geanonimiseerde vorm informatie over het gebruik van de onlineshop van GreenClean verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenoemde cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen; hiermee kunnen wij het gebruik van onze shop in een geanonimiseerde vorm analyseren en het gebruik ervan verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld geanonimiseerd onderzocht op welke pagina’s bezoekers van onze shop zijn geweest, waar zij klaarblijkelijk niet tevreden waren omdat ze onze shop daar hebben verlaten, of dat ze problemen hadden met het invullen van de vereiste formulieren. In het kader van andere analyses wordt gekeken welke browsers worden gebruikt of uit welk land de bezoekers komen om problemen te herkennen of wijzigingen beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Alle IP-adressen worden verkort en uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Een ander gebruik of doorgifte van deze gegevens aan andere derden geschiedt niet. U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen deze geanonimiseerde analyse van uw surfgedrag.

 

Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gegenereerd. De gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren en niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is te allen tijde mogelijk om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens.

 

Targeting

Onze hierna toegelichte targeting-methoden worden toegepast op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Met deze targeting-methoden willen wij ervoor zorgen dat u enkel en alleen reclame op uw eindapparaten te zien krijgt die is aangepast aan uw daadwerkelijke of waarschijnlijke interesses. Het is zowel in uw als in ons belang om u niet lastig te vallen met voor u niet interessante reclame.

 

Mogelijkheid van bezwaar/opt-out

U kunt de toegelichte targeting-methoden door een cookie-instelling in uw browser uitschakelen (zie ook 3.4.1).

 

3.6 Bestellen in de GreenClean Online Shop

Als u in de GreenClean Online Shop een product wilt bestellen, vragen wij u uiteraard een aantal gegevens in te vullen. Hierbij gebruiken wij alleen die gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de gegevensverwerking staat de bescherming van uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor ons op de eerste plaats.

 

3.7 Stappen in het bestelproces

De gegevens die voor uw aankoop op GreenClean.nl nodig zijn worden enkel aan bedrijven doorgegeven die in opdracht van GreenClean handelen (denk hierbij bijvoorbeeld aan onze bezorgpartner Budbee). Deze bedrijven hebben alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

 

3.8 Newsletter

Middels onze nieuwsbrief informeren we u graag over het laatste nieuws en de aanbiedingen waarvan u kunt profiteren. U kunt zich aanmelden via het contactformulier rechts onder op onze homepage. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven via de afmeldlink die zich onderaan in iedere nieuwsbrief bevindt.

 

3.9 Veiligheid bij misbruik

Indien iemand misbruik maakt van uw creditcard, volg dan alstublieft de instructies van uw creditcardmaatschappij op en breng ons onmiddellijk op de hoogte. U kunt een e-mail sturen naar hoi@GreenClean.nl.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

GreenClean maakt gebruik van profiling.
Het belang van GreenClean in het gebruik van deze technieken is gelegen in het kunnen aanbieden van websites die aansluiten bij uw voorkeuren en het versturen van gepersonaliseerde berichten. Bij profiling wordt gebruik gemaakt van de onderliggende logica die bestaat uit het plaatsen van cookies en het combineren van klantgegevens. Het doel van profiling is dat u gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen betreffende producten ontvangt.

 

 1. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de afwikkeling van de overeenkomst slaan wij verzamelde gegevens op tot het einde van de wettelijke resp. mogelijke contactuele garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de op grond van het handels- en fiscaal recht vereiste informatie over de overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde periode. In deze periode (doorgaans tien jaar na het afsluiten van de overeenkomst) worden uw gegevens enkel en alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst.

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Alle door u persoonlijk verstrekte gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met het algemeen gebruikelijke en veilige SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilig en betrouwbaar instrument, dat bijvoorbeeld ook bij onlinebanking wordt gebruikt. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de letter s die is toegevoegd aan http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje onder in uw browser.

Wij maken bovendien gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en onbevoegde toegang door derden.

 

 1. Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht; u heeft het recht de door GreenClean verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat GreenClean de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de websites van de GreenClean.

GreenClean kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 1. Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met onze klantenservice. We helpen u graag verder!

E-mail: hoi@GreenClean.nl
Telefoon: 06-14 55 69 79