Wegwijs worden in keurmerken

De afgelopen jaren is gelukkig het aanbod van duurzame producten (voor milieu, dier en mens) ontzettend gestegen! Steeds meer mensen vinden het belangrijk om bewuster om te gaan met de natuur en de mensheid. Dankzij de toenemende aandacht voor klimaatverandering, zijn nu ook bedrijven en producenten bezig om onderdeel te worden van de oplossing, in plaats van het probleem. Ondertussen is het aantal keurmerken die aangeven dat een product gemaakt is door een duurzame productieproces, ook enorm toegenomen. Er zijn nu zo’n 300 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid in omloop, waardoor het als consument zijnde het lastig is om door de bomen het bos te zien. Want welke keurmerken zijn écht betrouwbaar en welke behoren tot de categorie greenwashing?

Check het praatje achter het duurzame plaatje! 

Het belangrijkste is dat je bekend bent met de randvoorwaarden waaraan betrouwbare keurmerken te herkennen zijn. In feite is een keurmerk een plaatje dat je verteld dat er bij het productieproces bepaalde regels (rondom het milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden) in acht zijn genomen. Het is essentieel dat het duidelijk is waar een keurmerk voor staat én hoe de controles plaatsvinden. 

Een top keurmerk voldoet aan deze 3 eisen:

  1. Het keurmerk bevat ambitieuze en strenge voorwaarden voor het produceren. Dit gaat meestal veel verder dan wat ‘normaal’ is in die sector.
  2. De regels van het keurmerk zijn transparant. Dit houdt in dat het eenvoudig te vinden moet zijn voor welke duurzame eisen het keurmerk staat: de eisen zijn concreet en helder opgeschreven.
  3. Er vind een onafhankelijke controle plaats, zodat het keurmerk betrouwbaar is! Denk hierbij aan dat een geaccrediteerde organisatie (voor als je niet op de link wilde klikken 😜: een onpartijdige en onafhankelijke instantie die garant staat voor vertrouwen) die onaangekondigd en regelmatig controles uitvoert. Het is ook noodzakelijk dat er een transparant sanctiebeleid is – hiermee wordt bedoeld dat wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen van het keurmerk, er strafmaatregelen worden genomen. (Zo snap je hem nog?😳). Daarnaast moet een een producent laten zien dat het duurzaamheid hoog in het vaandel heeft door een mogelijke-verbeteringen-plan te bedenken om het produceren nóg duurzamer te maken! 

 

Dan is er nog een belangrijke vraag die onbeantwoord is gebleven, namelijk waarom zou je überhaupt letten op keurmerken bij het shoppen? Simpel: wanneer er wordt gekozen wordt voor producten met (betrouwbare) keurmerken voor duurzaamheid, wordt er bijgedragen aan een planeet vriendelijke samenleving. Het idee hierachter is: hoe groter de groep mensen die producten kopen met top keurmerken, hoe belangrijker en invloedrijker duurzame bewegingen worden. Uiteindelijk heeft dat als gevolg dat de situatie voor mens, dier en milieu verbetert en dat men kritischer naar producten kijkt die géén keurmerk hebben. Hopelijk zet dit meer bedrijven aan om milieuvriendelijker te produceren.

Voor keurmerken op schoonmaakmiddelen heeft Milieu Centraal een handig lijstje gemaakt. Ook is hier een leuk filmpje om te kijken over keurmerken. Om duurzaam leven nog makkelijk te maken is er zelfs een app van Milieu Centraal die automatisch aangeeft hoe betrouwbaar een keurmerk is! Download hier voor Android en iOS.