Goed nieuws! Een nieuw EU akkoord voor minder C02-uitstoot

Gisteren is het zo ver gekomen: de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw Europees klimaatwet. De politieke verbintenis van Europa om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, wordt nu ook een wettelijjke verbintenis. Het klimaarakkoord is een van de kernelementen van de Europese Green Deal. Om klimaatneutraliteit te bereiken moet tegen 2030 de uitstoot van CO2 minstend met 55% verminderd zijn ten opzichte van de niveaus in 1990. Het klimaatakkoord zet EU op het groene pad!

Lees ook het artikel over Earth Day om op de hoogte te blijven van alle het groene nieuws!