Scheepvaart moet uitstootvrij tegen 2050 volgens Europees Parlement

Afgelopen dinsdag 8 juni was het World Ocean Day, een reminder dat we meer aandacht moeten besteden aan de oceaan. Sinds de documentaire Seaspiracy is er gelukkig veel meer belangstelling voor de toestand van onze oceanen. Vooral voor de plasticsoep en de visindustrie. De scheepvaart wordt hierbij vaak vergeten. Een sector die verantwoordelijk is voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot. Cruiseschepen, grote tankers, containerschepen, bulkcarriers en bijna elk andere vorm van vervoer en verkeer over het water dragen bij aan watervervuiling, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Dit komt door factoren zoals ballast water lozen, olievervuiling en uitstoot van broeikasgassen. We moeten als Nederland, met Rotterdam als grootste haven van Europa en het feit dat we grotendeels onder zeeniveau leven, de vervuiling van scheepvaart niet onderschatten.

Nederland heeft drukke zeeën en vaarwegen. De Noordzee is zelfs één van de drukste zeeën ter wereld. Daarom is het belangrijk dat de regels omtrent duurzaamheid bij scheepvaart goed op orde zijn. Het is namelijk de taak van Rijkswaterstaat om de burgers zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en daarbij ook de veiligheid van de scheepvaart zelf te waarborgen. Vreemd genoeg zijn zowel de luchtvaart als de scheepvaart buiten schot gebleven in het Klimaatakkoord van Parijs. De reden hiervoor was dat het moeilijk te bepalen is welk land verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot van beide sectoren. Om daar verandering in te brengen heeft het Europese Parlement een voorstel opgesteld met regels over de scheepvaart voor de Europese Commissie. 

Maatregelen van EU-Parlement:

  • Scheepvaartbedrijven moeten per 2022 gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten.
  • De sector scheepvaart moet nadenken over betere technieken voor het ontmantelen van oude schepen.
  • Overstappen naar duurzame brandstoffen, niet de stookolie die nu nog steeds wordt gebruikt en enorm milieuvervuilend is. De ambitie is dat schepen in de toekomst op waterstof zullen varen. Voor de ontwikkeling van waterstofmotoren zal er wel geld beschikbaar moeten worden gemaakt vanuit de EU-commissie voor de scheepvaart.

 

Gelukkig stemmen de meeste Europarlementariërs voor deze groene doelstellingen. Desalniettemin is er wel onenigheid over hoe de doelen daadwerkelijk moeten worden verwezenlijkt. Zo neigen veel parlementariërs naar het gebruik van de brandstof LNG, ook wel vloeibaar aardgas genoemd. LNG is een duurzamer alternatief dan stookolie, maar haalt het niet bij ‘groene’ waterstof. Ondanks dat zelfs de Wereldbank heeft gezegd dat er niet in LNG moet worden geïnvesteerd, wilt het EU-Parlement blijven investeren in LNG. Het argument dat hiervoor genoemd wordt is dat er voor de transitieperiode van stookolie naar een groene brandstof, de brandstof LNG essentieel is. Het gebruik van LNG door de scheepvaart betekent een vermindering van luchtvervuiling op zee en in de havens, maar roept wel verwarring op.. 

In de maand juni presenteert de Europese Commissie een reeks wetten en regels rondom de maritieme sector, die ervoor moeten zorgen dat alle duurzaamheidsdoelen van de Europese Green Deal worden gehaald. 

 

Om de oceaan te ontzien van plasticvervuiling biedt GreenClean hervulbare tandenborstels en ecologische bamboe tandenborstels aan! Help jij mee om het plasticsoep te verkleinen?  🌊