Heeft corona gezorgd voor een positieve impact op het milieu?

In deze donkere tijden, waar lockdowns, 1,5-meter-maatschappij en het dragen van mondkapjes de norm zijn, is er gelukkig een lichtpuntje aan de horizon. Door de strenge maatregelen om het virus te bestrijden is de natuur weer aan het bloeien! 💚

Al vanaf het begin van de eerste lockdown lijkt het beter te gaan met het milieu. Dit komt doordat we minder vliegen, autorijden en doordat industrieën grotendeels zijn stopgezet. Hierdoor is de uitstoot van vervuilende stoffen verminderd en herstelt de planeet weer een beetje. Zo zwommen er vorig jaar zelfs dolfijnen in de grachten van Venetië (als je dat even vergeten was 🐬). Voor de gemiddelde klimaatactivist klinkt dit als een sprookje dat aan het uitkomen is, toch is de strijd tegen klimaatverandering nog niet gestreden… Niet voor niets was het thema van Earth Day dit jaar: Restore the Earth. De wereld komt nu weer langzaam uit de corona crisis, maar we moeten goed nadenken over de manier waarop we leven. Met andere woorden: “as the world returns to normal, we can’t go back to business-as-usual”. Is er daadwerkelijk een ‘groen’ lichtpuntje te zien? Of is het stiekem toch een vliegtuig?

Verbeterde luchtkwaliteit?

Al een tijdje wordt er geroepen dat de luchtkwaliteit door de maatregelen verbeterd is. Uit een analyse van de satellietmetingen uit 2019 en 2020 wordt geschat dat de maatregelen hebben geleid tot een afname van tussen de 20% en 60% aan concentraties schadelijke stoffen boven Nederland.. Echter zijn de gemeten stoffen, met name stikstofdioxide, lastig te vangen in cijfers. De concentraties verschillen namelijk per dag en zijn afhankelijk van het weer en de verandering in uitstoot (zondag wordt er minder CO2-uitgestoten dan doordeweeks). Daarom is de schatting op basis van alleen deze metingen relatief onzeker.. Een woordvoerder van het RIVM benadrukt hoe gecompliceerd de metingen van de luchtkwaliteit zijn. Er spelen namelijk zoveel factoren mee dat er nu geen grote uitspraken kunnen worden gedaan over een verbeterde luchtkwaliteit…

De positieve puntjes

Maar dat de coronamaatregelen een positieve impact hebben, kan niemand ontkennen. De cijfers liegen er immers niet om:

 

Deze cijfers zijn te verklaren door een dalende trend van energiegebruik & verbruik van motorbrandstoffen. Dit laatste komt voornamelijk doordat de luchtvaart en autoverkeer zijn stilgevallen. Het lage energiegebruik wordt veroorzaakt door winkels en industrieën die langere tijd waren gesloten. Daarnaast was in 2020 de elektriciteitsproductie grotendeels met aardgas geproduceerd i.p.v. steenkool, wat veel milieubewuster is! Ook werd er vorig jaar voor het eerst meer laagzwavelige stookolie gebruikt bij schepen, wat duurzamer is dan de hoogzwavelige variant.

Fun fact: met de Carbon Monitor kan je dagelijks de wereldwijde CO2-uitstoot bekijken. Het is een internationaal initiatief dat voor het eerst regelmatig bijgewerkte, wetenschappelijk onderbouwde schattingen van de dagelijkse CO2-uitstoot biedt. De gegevens onthullen de daling en hergroei van emissies tijdens de COVID-19-pandemieën.

(Kleine) Impact op het milieu

Terwijl de hele wereld nu even stil staat en we niet kunnen wachten tot alles ‘normaal’ wordt, hebben de maatregelen wel positief effect op het klimaat. Het is zogezegd maar een klein effect nog, maar misschien wel het begin naar een groene toekomst! Ontwikkelingen in duurzaamheid en onderzoek naar alternatieve grondstoffen is nog zo goed gegaan. De corona crisis is voor vele een periode geworden om na te denken over de toekomst, zo ook bij Green Clean. Wij zijn gestart midden in de pandemie met een missie om bij te dragen aan een groene wereld, maar dat kunnen we niet alleen. Help jij mee? Alle kleine beetjes helpen! Dus, gebruik jij al onze duurzame schoonmaakmiddelen voor een schoner huis én een schonere wereld?