De overheid moet meer doen met haar invloed op het milieu & klimaat

De Nederlandse overheid wordt de laatste jaren flink onder vuur genomen op het gebied van duurzaamheid. Zo bleek uit de klimaatzaak Urgenda dat de Staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. De eis was dat de broeikasgassen eind 2020 tenminste 25 procent verminderd moest worden ten opzichte van 1990. De boodschap is sindsdien wel duidelijk: de overheid kan én moet zelf veel meer doen aan de schadelijke milieu-impact van alle goederen en diensten die we gebruiken. 

De situatie in 2019 was zo dat de Nederlandse overheid dat jaar voor 85 miljard euro aan goederen en diensten inkocht. Dat is 15% van de totale inkoop van goederen en diensten die in Nederland werden verbruikt. De productie van deze 15 procent ging gepaard met 22 megaton aan CO2-emissies, volgens een onderzoek van het RIVM. Al deze uitstoot droeg voor 18 procent bij aan de klimaatverandering dat veroorzaakt was door Nederland. Dat kan ten koste gaan van de biodiversiteit. Het is ieder geval geen wonder dat het zo schrijnend slecht gaat met de Nederlandse natuur.

Aan groene ambities heeft Nederland gelukkig genoeg, zo wil het kabinet dat de Nederlandse economie in 2050 straks volledig circulair is. Een term dat betekent dat er Nederland straks geen afval produceert en dat alle grondstoffen worden hergebruikt. Of dit mogelijk is, is afhankelijk welke stappen de politiek bereid is om te nemen. Om ervoor te zorgen dat Nederland milieuvriendelijker wordt, is er een samenspraak nodig van de regering, industrie en de burger. Aan de klimaat protesten en de rechtszaak tegen Shell, kan men mogelijk observeren dat de ‘groene’ burgers het zat zijn en heft in eigen handen nemen. De industrie zal volgen als Nederland als staat zich inzet voor duurzaamheid en hierbij wetten en regels gaat handhaven. Onderzoeker Michiel Zijp gaf in het NOS Radio 1 Journaal al aan dat de regering bij leveranciers kan aandringen op duurzame alternatieven. Ook kan er bij de aanleg van een nieuwe weg afgesrpoken worden dat er gerecycled asfalt gedeeltelijk wordt gebruikt. Kleine beetjes kunnen enorme verschillen maken, bijvoorbeeld als de overheid in gesprek aan gaat met de lokale cateraar voor kamerdebatten om voedselverspilling tegen te gaan. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en initiatieven, maar de overheid moet deze kansen alleen wel grijpen voordat het te laat is.